Equips més segurs

Protegeix la teva informació des de l’arrel

Més de la meitat de les empreses no compten amb sistemes d’impressió segurs i això suposa un objectiu clau per a hackers i fugides d’informació confidencial de clients, treballadors i socis.

No et conformis amb menys que la tranquil·litat total i descobreix les multifuncions SHARP, líders de mercat per la seva qualitat gràfica i excel·lència operativa.

  • Màxima seguretat: Els sistemes SHARP compten amb la màxima certificació de privacitat TLS 1.3
  • Bitdefender: Incorpora l’antivirus millor valorat del mercat a la teva impressora SHARP

Preguntes freqüents

Per què és important considerar la seguretat de la informació en triar sistemes d’impressió per a la meva empresa?

Considerar la seguretat de la informació és fonamental per a protegir les dades confidencials de la teva empresa. Els sistemes d’impressió poden representar un risc de seguretat si no s’implementen mesures adequades, ja que els documents impresos poden contenir informació sensible que podria ser compromesa si cau en mans equivocades.

Quins són els riscos de seguretat associats amb les impressores i fotocopiadores d’oficina?

Els riscos de seguretat associats amb les impressores i fotocopiadores inclouen la intercepció de documents impresos, l’accés no autoritzat a funcions de xarxa, l’exposició de dades confidencials en discos durs interns i la vulnerabilitat a atacs cibernètics que podrien comprometre la integritat de la informació.

Com puc protegir la privacitat dels documents impresos en la meva empresa?

Pots protegir la privacitat dels documents impresos implementant mesures com l’autenticació d’usuaris abans d’imprimir, l’encriptació de dades sensibles, la configuració de contrasenyes per a accedir a funcions avançades de les impressores i l’eliminació segura de dades emmagatzemades en els discos durs interns.

Quin paper juguen les impressores i fotocopiadores en el compliment de regulacions de privacitat com GDPR?

Les impressores i fotocopiadores juguen un paper important en el compliment de regulacions de privacitat com GDPR en garantir que s’implementin mesures de seguretat adequades per a protegir les dades personals dels individus. Això inclou el control d’accés a la informació, la capacitat d’auditar l’ús dels dispositius i l’eliminació segura de dades al final de la seva vida útil.

Com puc evitar que documents confidencials siguin interceptats durant el procés d’impressió?

Per a evitar la intercepció de documents confidencials durant el procés d’impressió, pots utilitzar tecnologies d’impressió segura que requereixin autenticació de l’usuari abans que es completi el treball d’impressió. També és important mantenir la impressora en un lloc segur i protegir la xarxa d’accés no autoritzat.

Quin és el risc de deixar dades en els discos durs interns de les impressores i fotocopiadores en rebutjar-les?

Deixar dades als discos durs interns de les impressores i fotocopiadores pot representar un risc de seguretat, ja que les dades emmagatzemades podrien ser recuperades per persones no autoritzades. És important eliminar de manera segura totes les dades emmagatzemades. Coremosa en tindre l’ISO27001 està certificada per a dur a terme aquesta tasca.

Quin és l’impacte d’una bretxa de seguretat en les impressores i fotocopiadores en la reputació de la meva empresa?

Una bretxa de seguretat en les impressores i fotocopiadores pot tenir un impacte significatiu en la reputació de la teva empresa, erosionant la confiança dels clients i socis. Demostrar un compromís amb la seguretat de la informació és essencial per a protegir la reputació de la teva empresa.

Tens dubtes? T’ajudem

Contacta amb nosaltres